Darba plāns

2021./2022.m.g. I semestris
Datums Laiks Pasākums Norises vieta Atbildīgais
                                      AUGUSTS 2021  
25.08. 11.00 Kora klases metodiskās komisijas sēde. Lielvārde, kora klase B.Klepere
28.08. 15.00 IZLAIDUMS Lielvārde, Mūzikas un mākslas dārzs M.Puriņa
30.08. 14.00 Pedagoģiskās padomes sēde Lielvārde, zāle M.Puriņa
31.08. 12.00-15.00 Kora “Lielvārde” filmēšana Dziesmu svētku koncertam “Dziesmu bērns” Rīga, Mežaparka Lielā estrāde B.Klepere, E.Konuša
SEPTEMBRIS 2021
01.09. 17.00 Zinību dienas pasākums 1. un sagatavošanas klasēm Lielvārde, MMS dārzs M.Puriņa
16.09. 11.00 Kora klases metodiskās komisijas sanāksme Lielvārde, kora klase B.Klepere
18.09. 12.00 Dziesmu svētku atklāšanas pasākums Brīvdabas muzejā. Filmē LTV. Koris “Lielvārde” un skolas koklētāju ansamblis Rīga, Brīvdabas muzejs B.Klepere, E.Konuša, A.Puriņa
21.09. 12.00 Metodisko komisiju vadītāju sanāksme Lielvārde, skolotāju istaba I.Medne
OKTOBRIS 2021
08.10. Klavierspēles klases audzēkņu tehniskā ieskaite Lielvārde, klases I.Circina
11.10. Stīgu instrumentu nodaļas tehniskā ieskaite Lielvārde, klases J.Liepiņš
14.10. Klavierspēles klases audzēkņu tehniskā ieskaite Jumprava, klases I.Circina
14.10. Akordeona spēles klases audzēkņu tehniskā ieskaite Lielvārde, klase I.Circina
15.10. ATCELTS! “Cāļu kora filmēšana video sveicienam Mārtiņdienā. Lielvārde, zāle B.Klepere, E.Konuša
10.-20.10 Filmēšana attālinātajam jauno vokālistu konkursam “Putnu bērni” Attālināti Kora klases pedagogi
25.-28.10. Pieteikšanās un video materiālu nosūtīšana konkursam “Putnu bērni” Attālināti B.Klepere, E.Konuša
24.-28.10. 15.00 Pieteikšanās un video materiālu nosūtīšana A.Feila jauno vokālistu tautas dziesmu konkursam Attālināti B.Klepere, E.Konuša
14.10. Flautas spēles klases audzēkņu mācību koncerts (1 skaņdarbs n.g. ar kcm un 1 etīde) Jumprava, kamerzāle R.Ābola
28.10. Pūšaminstrumentu spēles nodaļas audzēkņu mācību koncerts (1 skaņdarbs ar kcm un etīde) Lielvārde,  attālināti R.Ābola
Oktobris Dalība jauno dziedātāju konkursā “Jūras zvaigzne” Ventspils, attālināti M.Puriņa, B.Klepere
NOVEMBRIS 2021
01.-04.11. Attālinātais jauno vokālistu konkurss “Putnu bērni” 1.kārta. Kora klases pedagogi
10.11. 11.00 Kora klases metodiskās komisijas sēde Lielvārde, attālināti B.Klepere
10.11. ATCELTS! “Cāļu” kora video sveiciens Mārtiņa dienā B.Klepere, E.Konuša
12.11. Kora “Lielvārde” video sveiciena filmēšana Valsts svētkiem Lielvārde, zāle B.Klepere
17.11. Kora “Lielvārde” video sveiciens Latvijas dzimšanas dienā
20.11. Attālinātais A.Feila jauno vokālistu tautas dziesmu konkurss Daugavpils Kora klases pedagogi
22.-23.11. 16.00 Attālinātā jauno vokālistu konkursa “Putnu bērni” fināls Kora klases pedagogi
24.11. 14.30 “Putnu bērnu” skolas konkurss – ieskaite. Dziedāšanā klātienē vai attālināti Lielvārde, zāle Kora klases pedagogi
25.11. Vispārējo klavieru (instrumentālisti) ieskaite Jumprava, kamerzāle M.Sirmā
Līdz 25.11. Pūšaminstrumentu spēles nodaļas audzēkņu tehniskā ieskaite (2 gammas) Lielvārde, Jumprava, klases R.Ābola
26.11. Vispārējo klavieru (instrumentālisti) ieskaite Lielvārde, klases M.Sirmā
DECEMBRIS 2021
03.12. Kora klases audzēkņu ieskaite klavierēs Lielvārde, klases M.Sirmā
04.12. Konkursa  “Putnu bērni” laureātu koncerts Rīga, Mazā ģilde B.Klepere
09.12. Stīgu instrumentu nodaļas audzēkņu mācību koncerts Lielvārde, zāle J.Liepiņš
09.12. Klavierspēles klases audzēkņu ieskaite kolektīvajā muzicēšanā Jumpravan, kamerzāle I.Circina
09.12. Akordeona spēles klases audzēkņu mācību koncerts Lielvārde, zāle I.Circina
10.12. Klavierspēles klases audzēkņu mācību koncerts Lielvārde, zāle I.Circina
15.12. 11.00 Kora klases metodiskās komisijas sēde. Lielvārde, kora klase B.Klepere
15.12. Pūšaminstrumentu spēles nodaļas audzēkņu mācību koncerts (1 skaņdarbs n.g. ar kcm un 1 etīde) Jumprava, kamerzāle R.Ābola
16.12. Pūšaminstrumentu spēles nodaļas audzēkņu mācību koncerts (1 skaņdarbs n.g. ar kcm un 1 etīde) Lielvārde, zāle R.Ābola
16.12. Klavierspēles klases audzēkņu mācību koncerts Jumprava, kamerzāle I.Circina
17.12. Klavierspēles klases audzēkņu ieskaite kolektīvajā muzicēšanā Lielvārde, zāle I.Circina
19.12. Skolas labāko audzēkņu Ziemassvētku koncerts ieraksts, un labāko audzēkņu apbalvošana (Ziemassvētku stipendijas un atzinības rakstu pasniegšana) Lielvārde, zāle M.Puriņa
20.12. 15.00 Pedagoģiskās padomes sēde ZOOM M.Puriņa
21.12. 19.00 Ziemassvētku sveiciens pedagogiem un darbiniekiem Lielvārde, zāle M.Puriņa

PAGĀJUŠAIS MĀCĪBU GADS

2020./2021.m.g. II semestris

Datums

Laiks

Pasākums

Norises vieta

Atbildīgais

JANVĀRIS 2021

08.01.

11.00

Pedagoģiskās padomes sēde

ZOOM

M.Puriņa

09.01.

 

Dalība III Starptautiskajā Jauno dziedātāju Ziemassvētku dziesmu konkursā

Daugavpils, attālināti

Kora klases pedagogi

14.01.

11.00

Metodisko komisiju vadītāju sanāksme

ZOOM

I.Medne

FEBRUĀRIS 2021

11.02.

15.00-18.00

Vijoles, čella spēles klašu audzēkņu tehniskā ieskaite

Attālināti

J.Liepiņš

11.02.

 

Akordeona klases tehniskā ieskaite

Attālināti

I.Ciricna

12.02.

15.00-18.00

Kokles, ģitāras spēles klašu audzēkņu tehniskā ieskaite

Attālināti

J.Liepiņš

17.02.

 

Flautas spēles klases audzēkņu tehniskā ieskaite

Jumprava, attālināti

R.Ābola

18.02.

 

Flautas, saksofona, trompetes spēles klašu audzēkņu tehniskā ieskaite

Lielvārde, attālināti

R.Ābola

19.02.

 

Klavierspēles klases audzēkņu tehniskā ieskaite

Lielvārde, attālināti

I.Circina

23.02.

 

Klavierspēles klases audzēkņu tehniskā ieskaite

Jumprava, attālināti

I.Circina

Februāris

 

Dalība I Starptautiskajā vokālās – kora mūzikas konkursā Voice Land 2021

Nursultana, Kazahstāna, attālināti

Kora klases pedagogi

Februāris

 

Dalība I Starptautiskajā pianistu konkursā PianoForte

Nursultana, Kazahstāna, attālināti

Klavieru nodaļas pedagogi

Februāris

 

Dalība Latvijas jauno vokālistu akadēmiskās un mūsdienu estrādes attālinātajā jauno vokālistu konkursā Uzstaro 2021

 

Kora klases pedagogi

MARTS 2021

03.03.

No 10.00

Starptautiska konference sadarbībā ar Klaipēdas kolēģiem par attālinātas mācīšanās tēmu

ZOOM

M.Puriņa

11.03.

15.00 – 18.00

Vijoles, čella spēles klašu audzēkņu mācību koncerts

Lielvārde, attālināti

J.Liepiņš

12.03.

15.00 – 18.00

Kokles, ģitāras spēles klašu audzēkņu mācību koncerts

Lielvārde, Jumprava, attālināti

J.Liepiņš

25.03.

 

Flautas, saksofona, trompetes spēles klašu audzēkņu mācību koncerts

Lielvārde, Jumprava, attālināti

R.Ābola

25.03.

 

Akordeona klases audzēkņu mācību koncerts

Lielvārde, attālināti

I.Circina

26.03.

 

8.klavierspēles klases audzēkņu skolas beigšanas programmas noklausīšanās (daļa)

Lielvārde, attālināti

I.Circina

APRĪLIS 2021

Aprīlis

 

Dalība I Starptautiskajā instrumentālās mūzikas konkursā Grande Mozart

Kazahstāna, attālināti

Stīgu, pūšaminstrumentu nodaļas pedagogi

Aprīlis

 

Dalība I Starptautiskajā pianistu konkursā Hungarian rhapsody

Kazahstāna, attālināti

V.Graudiņa

16.04.

 

8.klavierspēles klases audzēkņu skolas beigšanas programmas noklausīšanās (visa programma)

Lielvārde,  attālināti

I.Circina

23.04.

 

8.un 6.klases audzēkņu (beidzēju) ieskaite klavierēs (kora klase un instrumentālisti)

Lielvārde, klases

M.Sirmā

26.04.

 

8.klavierspēles klases audzēkņu ieskaite kolektīvajā muzicēšanā

Lielvārde,  attālināti

I.Circina

28.04.

 

Ieskaite vispārējās klavierēs (2.-7.klase, instrumentālisti)

Jumprava, attālināti

M.Sirmā

29.04.

 

Skolas beigšanas eksāmens mūzikas literatūrā

Lielvārde,  attālināti

E.Konuša

29.04.

 

Skolas beigšanas eksāmens mūzikas literatūrā

Jumprava,  attālināti

I.Medne

30.04.

 

Ieskaite vispārējās klavierēs (2.-7.klase, instrumentālisti)

Lielvārde,  attālināti

M.Sirmā

MAIJS 2021

01.05.

ATCELTS

Pasākums labāko audzēkņu vecākiem

Lielvārde, zāle

M.Puriņa

06.05.

 

8. (6.) klases skolas beigšanas eksāmens solfedžo (K.Skudras audzēkņi)

Lielvārde,  attālināti

E.Konuša

06.05.

 

Skolas beigšanas eksāmens solfedžo

Jumprava,  attālināti

I.Medne

06.05.

 

8.čella spēles klases audzēknes skolas beigšanas eksāmens instrumenta spēlē

Lielvārde,  attālināti

J.Liepiņš

07.05.

 

8.klases skolas beigšanas eksāmens solfedžo (E.Auziņas-Baiguševas audzēkņi)

Lielvārde, attālināti

E.Konuša

07.05.

 

6.kokles un ģitāras spēles klašu skolas beigšanas eksāmens instrumenta spēlē

Lielvārde,  attālināti

J.Liepiņš

10.05.

15.00

8.kora klases skolas beigšanas eksāmens – diriģēšana, tehniskā daļa

Lielvārde,  attālināti

B.Klepere, E.Konuša

10.05

13.30

8.klases skolas beigšanas eksāmens klavierspēlē

Lielvārde,  attālināti

I.Circina

11.05.

ATCELTS

8.kora klases skolas beigšanas eksāmens dziedāšanā un diriģēšanā ar „Cāļu kori”

Lielvārde, zāle

B.Klepere

11.05.

 

Ieskaite klavierēs kora klases audzēkņiem (1.-7.klase, Lielvārdes, Jumpravas audzēkņi)

Lielvārde,  attālināti

M.Sirmā

12.05.

 

Skolas beigšanas eksāmens 6. akordeona spēles klases audzēkņiem

Attālināti

I.Circina

13.05.

15.00 – 18.00

Vijoles, čella spēles klašu audzēkņu pārcelšanas eksāmens

Lielvārde,  attālināti

J.Liepiņš

13.05.

 

Pūšaminstrumentu spēles klašu audzēkņu skolas beigšanas eksāmens

Attālināti

R.Ābola

14.05.

 

15.00 – 18.00

Kokles, ģitāras spēles klašu audzēkņu pārcelšanas eksāmens

Lielvārde,  attālināti

J.Liepiņš

14.05.

 

Klavieru klases audzēkņu koncerts vecākiem kolektīvajā muzicēšanā

Lielvārde,  attālināti

I.Circina

15.05.

PĀRCELTS UZ 28.AUGUSTU!

IZLAIDUMS

Lielvārde, zāle

M.Puriņa

17.-21.05

 

Kora klases audzēkņu pārcelšanas eksāmeni

Ieraksti,  attālināti

B.Klepere

18.05.

 

Klavierspēles klases audzēkņu pārcelšanas eksāmens

Jumprava, kamerzāle

I.Circina

20.05.

 

Pūšaminstrumentu spēles klašu audzēkņu pārcelšanas eksāmens

Attālināti

R.Ābola

20.05.

 

Akordeona spēles klases audzēkņu pārcelšanas eksāmens

Attālināti

I.Saulīte

21.05.

15.45

Ieskaite diriģēšanā 7.kora klases audzēkņiem

Lielvārde,  attālināti

E.Konuša

21.05.

 

Klavierspēles klases audzēkņu pārcelšanas eksāmens

Lielvārde,  attālināti

I.Circina

 

ATCELTS!

Klavierspēles klases audzēkņu koncerts kopā ar Mairas Līdumas audzēkņiem

Lielvārde, ev.lut.baznīca

I.Circina

25.05

 

Pedagoģiskās padomes sēde

Lielvārde,  attālināti

M.Puriņa

26.05

 

Flautas spēles klases audzēkņu pārcelšanas eksāmens

Jumprava,  attālināti

R.Ābola

27.05.

 

Flautas, saksofona, trompetes spēles klašu audzēkņu pārcelšanas eksāmens

Lielvārde,  attālināti

R.Ābola

Maijs

 

Dalība Latvijas mūzikas un mākslas skolu audzēkņu solo dziedāšanas konkursā Vidzemes cīrulīši

Attālināti

Kora klases pedagogi

Maijs

 

Dalība Rīgas pilsētas atklātajā ģitārspēles ansambļu un solistu konkursā Es un mūzika

Attālināti

D.Priedoliņa

JŪNIJS 2021

Jūnija sākums

 

Uzņemšana

Attālināta iesniegumu pieņemšana

M.Puriņa

JŪLIJS 2021

Vasaras garumā

 

XII Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku filmēšanas pasākumi

Latvija

B.Klepere, E.Konuša, A.Puriņa