Darba plāns

2022./2023. mācību gada I semestris

Datums

Laiks

Pasākums

Norises vieta

Atbildīgais

SEPTEMBRIS 2022

01.09.

18.00

Zinību dienas pasākums

Lielvārde, MMS dārzs

M.Puriņa

OKTOBRIS 2022

05.10.

Stundu laikā

Klavierspēles klases audzēkņu tehniskā ieskaite

Jumprava, klase

I.Circina

06.10.

Stundu laikā

Klavierspēles klases audzēkņu tehniskā ieskaite

Lielvārde, klases

I.Circina

06.10.

16.00

Kokles spēles klases audzēkņu tehniskā ieskaite

Lielvārde, klases

L.Liepiņa

10.-14.10.

 

Erasmus+ projekta nedēļa Latvijā, Lielvārdē

 

M.Puriņa, E.Konuša, I.Medne

12.10.

18.00

LMMS audzēkņu koncerts Erasmus+ projekta viesiem

Lielvārde, zāle

M.Puriņa

13.10.

18.00

Erasmus+ projekta dalībnieku kopkoncerts (Beļģija, Spānija, Itālija, Somija, Latvija)

Lielvārde, zāle

E.Konuša

16.10.

 

Dziesmu svētku modelēšanas koncerts (kokles)

Cēsis

A.Puriņa

17.10.

16.00

Flautas spēles klases audzēkņu tehniskā ieskaite

Jumprava, kamerzāle

R.Ābola

20.10.

15.00

Pūšaminstrumentu spēles nodaļas audzēkņu tehniskā ieskaite

Lielvārde, 14.klase

R.Ābola

20.10.

No 16.00

Čella, ģitāras klases audzēkņu tehniskā ieskaite

Lielvārde, klases

L.Liepiņa

20.10.

Stundu laikā

Akordeona klases audzēkņu tehniskā ieskaite

Lielvārde, klase

I.Circina

21.10.

No 15.00

Vijoles spēles klases audzēkņu tehniskā ieskaite

Lielvārde, zāle

L.Liepiņa

27.10.

09.00 – 15.20

Ogres novada pedagogu konference “Vairāk kā stunda…”

ONKC

I.Medne, I.Cābe

NOVEMBRIS 2022

11.11.

16.15

Svecīšu iedegšana par godu Lāčplēša dienai (var ņemt līdzi arī savas svecītes)

Skolas dārzs un apkārtne

L.Bērziņa

23.11.

No plkst.13.00

Vispārējo klavieru ieskaite (instrumentālisti)

Jumprava, kamerzāle

M. Sirmā

24.11.

No plkst.14.00

Vispārējo klavieru ieskaite (instrumentālisti)

Lielvārde, klases

M.Sirmā

25.11.

 

Vokālistu konkurss “Dzintara balsis”

Liepāja

B.Klepere

27.11.

16.00

1.Adventes koncerts

Lielvārde, zāle

B.Klepere

DECEMBRIS 2022

04.12.

12.30

2.adventes koncerts

Lielvārdes Ev.lut.baznīca

I.Circina, M.Sirmā

06.12.

Stundu laikā

Kora klases audzēkņu klavieru ieskaite

Lielvārde, klases

M.Sirmā

07.12.

14.30

Mācību koncerts solodziedāšanā, ieskaite dirigēšanā

Lielvārde, kora klase

B.Klepere, E.Konuša

08.12.

16.00

Ģitāras spēles klases audzēkņu mācību koncerts

Lielvārde, zāle

L.Liepiņa

11.12.

13.00

3.adventes koncerts (jaunāko klašu audzēkņi)

Lielvārde, zāle

R.Ābola

12.12.

16.00

Kokles spēles klases  audzēkņu mācību koncerts

Lielvārde, zāle

L.Liepiņa

12.12.

17.00

Flautas spēles klases audzēkņu mācību koncerts

Jumprava, kamerzāle

R.Ābola

13.12.

No 13.30

Klavierspēles klases audzēkņu mācību koncerts

Lielvārde, zāle

I.Circina

14.12.

16.00

Klavierspēles klases audzēkņu mācību koncerts

Jumprava, kamerzāle

I.Circina

14.12.

15.00

Akordeona klases audzēkņu mācību koncerts

Lielvārde, zāle

I.Circina

15.12.

14.15

Pūšaminstrumentu spēles nodaļas audzēkņu mācību koncerts

Lielvārde, zāle

R.Ābola

15.12.

17.00

Vijoles spēles klases, čella spēles klases audzēkņu mācību koncerts – Valsts konkursa I kārta

Lielvārde, zāle

L.Liepiņa

16.12.

11.00

Pedagoģiskās padomes sēde

Lielvārde, zāle

M.Puriņa

18.12.

16.00

4.adventes koncerts

Lielvārde, zāle

Nodaļu vadītāji

19.12.

17.00

Mazās mūzikas skoliņas Ziemassvētku pasākums

Jumprava, kult.nams

A.Rudzīte

20.12.

18.00

Klavierspēles klases audzēkņu ieskaite kolektīvajā muzicēšanā- koncerts vecākiem

Lielvārde, zāle

I.Circina

20.12.

18.00

Akordeona spēles klases audzēkņu Ziemassvētku pasākums

Lielvārde, mežs

I.Saulīte

21.12.

16.00

Klavierspēles klases audzēkņu ieskaite kolektīvajā muzicēšanā

Jumprava, kamerzāle

I.Circina

21.12.

18.00

Jumpravas klašu audzēkņu Ziemassvētku ieskaņas koncerts

Jumprava, kamerzāle

I.Medne

21.12.

17.00

Mazās mūzikas skoliņas Ziemassvētku pasākums

Lielvārde, zāle

A.Rudzīte

22.12.

18.00

Lielvārdes flautas spēles klases audzēkņu Ziemassvētku pasākums ar vecākiem

Lielvārde, zāle

R.Ābola

29.12.

17.00

Svētku pasākums skolas darbiniekiem

Lielvārde, zāle

M.Puriņa

PAGĀJUŠAIS MĀCĪBU GADS

2021./2022.m.g. II semestris

Datums

Laiks

Pasākums

Norises vieta

Atbildīgais

                                      JANVĀRIS 2022

 

10.01.

 

8.Starptautiskais vokālās mūzikas konkurss “Ziemassvētku zvaigznes”.

Kazahstāna, onlainā

B.Klepere

20.01.

 

II Starptautiskais vokāli instrumentālais online konkurss “British Lion”

Kazahstāna, onlainā

M.Puriņa

FEBRUĀRIS 2022

07.02.

 

Stīgu instrumentu nodaļas audzēkņu tehniskā ieskaite

Lielvārde, klases

J.Liepiņš

10.02.

 

Akordeona spēles klases audzēkņu tehniskā ieskaite

Lielvārde, klase

I.Circina

17.02.

 

Klavierspēles klases audzēkņu tehniskā ieskaite

Jumprava, klase

I.Circina

18.02.

 

Klavierspēles klases audzēkņu tehniskā ieskaite

Lielvārde, klases

I.Circina

21.02.

 

Pūšaminstrumentu nodaļas audzēkņu tehniskā ieskaite

Lielvārde, klases

R.Ābola

21.-25.02.

 

 

 

Solo dziedāšanas konkurss “Vidzemes cīrulīši”

Cēsis

Kora klases pedagogi

24.02.

 

Flautas spēles klases audzēkņu tehniskā ieskaite

Jumprava, klase

R.Ābola

MARTS 2022

05.03.

12.00

Starptautiska konference “Mūzika un daba” vecāko klašu audzēkņiem (mūz.lit.) sadarbībā ar Lietuvas kolēģiem

Attālināti

E.Konuša, I.Medne

07.03.

16.00

Pūšaminstrumentu nodaļas audzēkņu ieskaite kolektīvajā muzicēšanā

Lielvārde, zāle

R.Ābola

10.03.

15.00

Flautas spēles klases audzēkņu ieskaite kolektīvajā muzicēšanā

Jumprava, kamerzāle

R.Ābola

10.03.

15.30

Stīgu instrumentu nodaļas audzēkņu mācību koncerts

Lielvārde, zāle

J.Liepiņš

11.03.

18.00

1.klavierspēles klases audzēkņu atklātais mācību koncerts

Lielvārde, zāle

I.Circina

12.03.

 

Dalība Vidzemes reģiona mūzikas skolu stīgu instrumentu spēles audzēkņu konkursā (vijoles)

 

J.Liepiņš

25.03.

15.30

8.klavierspēles klases audzēkņu skolas beigšanas eksāmena programmas noklausīšanās

Lielvārde, zāle

I.Circina

25.03.

18.00

Kora klases audzēkņu un “Cāļu” kora koncerts vecākiem “Ir marts, un atkal sniegpulksteņi zied”

Lielā zāle

B.Klepere, E.Konuša

31.03.

14.00

Akordeona klases audzēkņu mācību koncerts

Lielvārde, zāle

I.Circina

31.03.

 

 

Dalība  J.Cimzes starptautiskajā instrumentālo duetu konkursā

Valkas Mūzikas skola

J.Liepiņš

APRĪLIS 2022

05.04.

16.00

8.klavierspēles klases audzēkņu skolas beigšanas eksāmena programmas noklausīšanās

Lielvārde, zāle

I.Circina

14.04.

18.00

Pūšaminstrumentu nodaļas mācību koncerts

Lielvārde, zāle

R.Ābola

19.04.

17.00

8.klavierspēles klases audzēkņu skolas beigšanas eksāmena programmas noklausīšanās

Lielvārde, zāle

I.Circina

22.04.

 

Vispārējo klavieru ieskaite – 6., 8.kl.instrumentālisti un 8.kora klases audzēkņi

Lielvārde, klases

M.Sirmā

25.04.

 

Diagnostikas darbs mūzikas teorijā vecāko klašu audzēkņiem

 

I.Medne

26.04.

13.00

Skolas beigšanas eksāmens mūzikas literatūrā

Lielvārde, klase

E.Konuša

27.04.

15.00

Vispārējo klavieru ieskaite – 1.-7.kl.instrumentālisti

Jumprava, klase

M.Sirmā

28.04.

Stundas laikā

Skolas beigšanas eksāmens solfedžo – rakstiskā daļa (teorija), mutiskā daļa (las.no lapas)

Jumprava, klase

E.Konuša, I.Medne

29.04.

12.00

Skolas beigšanas eksāmens solfedžo – rakstiskā daļa (klausīšanās), mutiskā daļa (biļetes)

Jumprava, klase

E.Konuša, I.Medne

29.04.

 

Vispārējo klavieru ieskaite – 1.-7.kl.instrumentālisti

Lielvārde, klases

M.Sirmā

29.04.

15.00

8.klavierspēles klases audzēkņu ieskaite kolektīvajā muzicēšanā

 

 

Lielvārde, zāle

I.Circina

30.04.

 

Dalība J.Zābera piemiņai veltītajā zēnu vokālistu konkursā “Aiviekstes lakstīgalas-2022”

 

Lubānas vidusskola

M.Puriņa, E.Konuša

MAIJS 2022

01.05.

11.00

Skolas beigšanas eksāmens solfedžo

Lielvārde, klase

E.Konuša

02.-07.05.

 

Erasmus+ aktivitāte – pieredzes apmaiņas brauciens (audzēkņi un pedagogi)

Itālija

M.Puriņa, E.Konuša, I.Medne

09.05.

15.00

Skolas beigšanas eksāmens Diriģēšanā-tehniskā daļa.

Kora klase

E.Konuša

10.05.

15.00

Skolas beigšanas eksāmens Dziedāšanā un Diriģēšanā.

Lielā zāle

B.Klepere, E.Konuša

10.05.

12.00

8.klavierspēles klases audzēkņu beigšanas eksāmens klavierspēlē un akordeona spēlē

Lielvārde, zāle

I.Circina

12.05.

15.00

6.flautas spēles klases audzēknes beigšanas eksāmens flautas spēlē

Lielvārde, zāle

R.Ābola

13.05.

 

Ieskaite klavierēs kora klases audzēkņiem (1.-7.kl.)

Lielvārde, klases

M.Sirmā

14.05.

15.00

IZLAIDUMS

Lielvārde, zāle

M.Puriņa

18.05.

14.30

Pārcelšanas eksāmens Dziedāšanā un Diriģēšanā 2.-7.klasei.

Kora klase

B.Klepere, E.Konuša

19.05.

14.30

Klavierspēles klases audzēkņu pārcelšanas eksāmens

Jumprava, kamerzāle

I.Circina

19.05.

15.30

Flautas spēles klases audzēkņu pārcelšanas eksāmens

Jumprava, kamerzāle

R.Ābola

19.05.

18.00

Jumpravas klašu audzēkņu koncerts vecākiem

Jumprava, kamerzāle

I.Medne

19.05.

15.00

Akordeona klases audzēkņu pārcelšanas eksāmens

Lielvārde, zāle

I.Circina

20.05.

14.00

Klavierspēles klases audzēkņu pārcelšanas eksāmens

Lielvārde, zāle

I.Circina

20.05.

18.00

Kora “Lielvārde” koncerts

Lielvārde, zāle

B.Klepere

21.05.

No 14.00

Mūzikas un mākslas skolas popularizēšanas pasākums un koncerts, radošās darbnīcas

Lielvārde, kultūras nams

M.Puriņa

23.05.

14.30

Stīgu instrumentu nodaļas audzēkņu pārcelšanas eksāmens

Lielvārde, zāle

J.Liepiņš

24.05.

17.00

Klavierspēles klases audzēkņu ieskaite/atklātais mācību koncerts vecākiem kolektīvajā muzicēšanā

Lielvārde, zāle

I.Circina

26.05.

14.00

Pūšaminstrumentu nodaļas audzēkņu pārcelšanas eksāmens

Lielvārde, zāle

R.Ābola

26.05.

18.00

Interešu izglītības programmu audzēkņu noslēguma koncerts

Lielvārde, zāle

I.Saulīte

27.05.

12.00

Pedagoģiskās padomes sēde

Lielvārde, zāle

M.Puriņa

27.05.

 

Ogres novada interešu izglītības audzēkņu pasākums “Interesanto interešu festivāls”

Ogre

M.Puriņa

28.05.

17.00

Mūzikas skolas audzēkņu koncerts Baznīcu nakts pasākumu ietvaros

Lielvārdes Ev.lut.baznīca

I.Circina, M.Sirmā

31.05.

18.00

Mūzikas nodaļas audzēkņu uzņemšana

Lielvārde, Jumprava

I.Medne, E.Konuša

31.05.

17.00

“Mazās mūzikas skoliņas” izlaidums

Jumpravas kult.nams

A.Rudzīte

JŪNIJS 2022

04.- 07.06.

 

Klaipēdas mūzikas un mākslas skolu audzēkņu un pedagogu viesošanās Lielvārdes MMS

 

M.Puriņa, I.Medne, I.Cābe

2021./2022.m.g. I semestris
Datums Laiks Pasākums Norises vieta Atbildīgais
                                      AUGUSTS 2021  
25.08. 11.00 Kora klases metodiskās komisijas sēde. Lielvārde, kora klase B.Klepere
28.08. 15.00 IZLAIDUMS Lielvārde, Mūzikas un mākslas dārzs M.Puriņa
30.08. 14.00 Pedagoģiskās padomes sēde Lielvārde, zāle M.Puriņa
31.08. 12.00-15.00 Kora “Lielvārde” filmēšana Dziesmu svētku koncertam “Dziesmu bērns” Rīga, Mežaparka Lielā estrāde B.Klepere, E.Konuša
SEPTEMBRIS 2021
01.09. 17.00 Zinību dienas pasākums 1. un sagatavošanas klasēm Lielvārde, MMS dārzs M.Puriņa
16.09. 11.00 Kora klases metodiskās komisijas sanāksme Lielvārde, kora klase B.Klepere
18.09. 12.00 Dziesmu svētku atklāšanas pasākums Brīvdabas muzejā. Filmē LTV. Koris “Lielvārde” un skolas koklētāju ansamblis Rīga, Brīvdabas muzejs B.Klepere, E.Konuša, A.Puriņa
21.09. 12.00 Metodisko komisiju vadītāju sanāksme Lielvārde, skolotāju istaba I.Medne
OKTOBRIS 2021
08.10. Klavierspēles klases audzēkņu tehniskā ieskaite Lielvārde, klases I.Circina
11.10. Stīgu instrumentu nodaļas tehniskā ieskaite Lielvārde, klases J.Liepiņš
14.10. Klavierspēles klases audzēkņu tehniskā ieskaite Jumprava, klases I.Circina
14.10. Akordeona spēles klases audzēkņu tehniskā ieskaite Lielvārde, klase I.Circina
15.10. ATCELTS! “Cāļu kora filmēšana video sveicienam Mārtiņdienā. Lielvārde, zāle B.Klepere, E.Konuša
10.-20.10 Filmēšana attālinātajam jauno vokālistu konkursam “Putnu bērni” Attālināti Kora klases pedagogi
25.-28.10. Pieteikšanās un video materiālu nosūtīšana konkursam “Putnu bērni” Attālināti B.Klepere, E.Konuša
24.-28.10. 15.00 Pieteikšanās un video materiālu nosūtīšana A.Feila jauno vokālistu tautas dziesmu konkursam Attālināti B.Klepere, E.Konuša
14.10. Flautas spēles klases audzēkņu mācību koncerts (1 skaņdarbs n.g. ar kcm un 1 etīde) Jumprava, kamerzāle R.Ābola
28.10. Pūšaminstrumentu spēles nodaļas audzēkņu mācību koncerts (1 skaņdarbs ar kcm un etīde) Lielvārde,  attālināti R.Ābola
Oktobris Dalība jauno dziedātāju konkursā “Jūras zvaigzne” Ventspils, attālināti M.Puriņa, B.Klepere
NOVEMBRIS 2021
01.-04.11. Attālinātais jauno vokālistu konkurss “Putnu bērni” 1.kārta. Kora klases pedagogi
10.11. 11.00 Kora klases metodiskās komisijas sēde Lielvārde, attālināti B.Klepere
10.11. ATCELTS! “Cāļu” kora video sveiciens Mārtiņa dienā B.Klepere, E.Konuša
12.11. Kora “Lielvārde” video sveiciena filmēšana Valsts svētkiem Lielvārde, zāle B.Klepere
17.11. Kora “Lielvārde” video sveiciens Latvijas dzimšanas dienā
20.11. Attālinātais A.Feila jauno vokālistu tautas dziesmu konkurss Daugavpils Kora klases pedagogi
22.-23.11. 16.00 Attālinātā jauno vokālistu konkursa “Putnu bērni” fināls Kora klases pedagogi
24.11. 14.30 “Putnu bērnu” skolas konkurss – ieskaite. Dziedāšanā klātienē vai attālināti Lielvārde, zāle Kora klases pedagogi
25.11. Vispārējo klavieru (instrumentālisti) ieskaite Jumprava, kamerzāle M.Sirmā
Līdz 25.11. Pūšaminstrumentu spēles nodaļas audzēkņu tehniskā ieskaite (2 gammas) Lielvārde, Jumprava, klases R.Ābola
26.11. Vispārējo klavieru (instrumentālisti) ieskaite Lielvārde, klases M.Sirmā
DECEMBRIS 2021
03.12. Kora klases audzēkņu ieskaite klavierēs Lielvārde, klases M.Sirmā
04.12. Konkursa  “Putnu bērni” laureātu koncerts Rīga, Mazā ģilde B.Klepere
09.12. Stīgu instrumentu nodaļas audzēkņu mācību koncerts Lielvārde, zāle J.Liepiņš
09.12. Klavierspēles klases audzēkņu ieskaite kolektīvajā muzicēšanā Jumpravan, kamerzāle I.Circina
09.12. Akordeona spēles klases audzēkņu mācību koncerts Lielvārde, zāle I.Circina
10.12. Klavierspēles klases audzēkņu mācību koncerts Lielvārde, zāle I.Circina
15.12. 11.00 Kora klases metodiskās komisijas sēde. Lielvārde, kora klase B.Klepere
15.12. Pūšaminstrumentu spēles nodaļas audzēkņu mācību koncerts (1 skaņdarbs n.g. ar kcm un 1 etīde) Jumprava, kamerzāle R.Ābola
16.12. Pūšaminstrumentu spēles nodaļas audzēkņu mācību koncerts (1 skaņdarbs n.g. ar kcm un 1 etīde) Lielvārde, zāle R.Ābola
16.12. Klavierspēles klases audzēkņu mācību koncerts Jumprava, kamerzāle I.Circina
17.12. Klavierspēles klases audzēkņu ieskaite kolektīvajā muzicēšanā Lielvārde, zāle I.Circina
19.12. Skolas labāko audzēkņu Ziemassvētku koncerts ieraksts, un labāko audzēkņu apbalvošana (Ziemassvētku stipendijas un atzinības rakstu pasniegšana) Lielvārde, zāle M.Puriņa
20.12. 15.00 Pedagoģiskās padomes sēde ZOOM M.Puriņa
21.12. 19.00 Ziemassvētku sveiciens pedagogiem un darbiniekiem Lielvārde, zāle M.Puriņa

2020./2021.m.g. II semestris

Datums

Laiks

Pasākums

Norises vieta

Atbildīgais

JANVĀRIS 2021

08.01.

11.00

Pedagoģiskās padomes sēde

ZOOM

M.Puriņa

09.01.

 

Dalība III Starptautiskajā Jauno dziedātāju Ziemassvētku dziesmu konkursā

Daugavpils, attālināti

Kora klases pedagogi

14.01.

11.00

Metodisko komisiju vadītāju sanāksme

ZOOM

I.Medne

FEBRUĀRIS 2021

11.02.

15.00-18.00

Vijoles, čella spēles klašu audzēkņu tehniskā ieskaite

Attālināti

J.Liepiņš

11.02.

 

Akordeona klases tehniskā ieskaite

Attālināti

I.Ciricna

12.02.

15.00-18.00

Kokles, ģitāras spēles klašu audzēkņu tehniskā ieskaite

Attālināti

J.Liepiņš

17.02.

 

Flautas spēles klases audzēkņu tehniskā ieskaite

Jumprava, attālināti

R.Ābola

18.02.

 

Flautas, saksofona, trompetes spēles klašu audzēkņu tehniskā ieskaite

Lielvārde, attālināti

R.Ābola

19.02.

 

Klavierspēles klases audzēkņu tehniskā ieskaite

Lielvārde, attālināti

I.Circina

23.02.

 

Klavierspēles klases audzēkņu tehniskā ieskaite

Jumprava, attālināti

I.Circina

Februāris

 

Dalība I Starptautiskajā vokālās – kora mūzikas konkursā Voice Land 2021

Nursultana, Kazahstāna, attālināti

Kora klases pedagogi

Februāris

 

Dalība I Starptautiskajā pianistu konkursā PianoForte

Nursultana, Kazahstāna, attālināti

Klavieru nodaļas pedagogi

Februāris

 

Dalība Latvijas jauno vokālistu akadēmiskās un mūsdienu estrādes attālinātajā jauno vokālistu konkursā Uzstaro 2021

 

Kora klases pedagogi

MARTS 2021

03.03.

No 10.00

Starptautiska konference sadarbībā ar Klaipēdas kolēģiem par attālinātas mācīšanās tēmu

ZOOM

M.Puriņa

11.03.

15.00 – 18.00

Vijoles, čella spēles klašu audzēkņu mācību koncerts

Lielvārde, attālināti

J.Liepiņš

12.03.

15.00 – 18.00

Kokles, ģitāras spēles klašu audzēkņu mācību koncerts

Lielvārde, Jumprava, attālināti

J.Liepiņš

25.03.

 

Flautas, saksofona, trompetes spēles klašu audzēkņu mācību koncerts

Lielvārde, Jumprava, attālināti

R.Ābola

25.03.

 

Akordeona klases audzēkņu mācību koncerts

Lielvārde, attālināti

I.Circina

26.03.

 

8.klavierspēles klases audzēkņu skolas beigšanas programmas noklausīšanās (daļa)

Lielvārde, attālināti

I.Circina

APRĪLIS 2021

Aprīlis

 

Dalība I Starptautiskajā instrumentālās mūzikas konkursā Grande Mozart

Kazahstāna, attālināti

Stīgu, pūšaminstrumentu nodaļas pedagogi

Aprīlis

 

Dalība I Starptautiskajā pianistu konkursā Hungarian rhapsody

Kazahstāna, attālināti

V.Graudiņa

16.04.

 

8.klavierspēles klases audzēkņu skolas beigšanas programmas noklausīšanās (visa programma)

Lielvārde,  attālināti

I.Circina

23.04.

 

8.un 6.klases audzēkņu (beidzēju) ieskaite klavierēs (kora klase un instrumentālisti)

Lielvārde, klases

M.Sirmā

26.04.

 

8.klavierspēles klases audzēkņu ieskaite kolektīvajā muzicēšanā

Lielvārde,  attālināti

I.Circina

28.04.

 

Ieskaite vispārējās klavierēs (2.-7.klase, instrumentālisti)

Jumprava, attālināti

M.Sirmā

29.04.

 

Skolas beigšanas eksāmens mūzikas literatūrā

Lielvārde,  attālināti

E.Konuša

29.04.

 

Skolas beigšanas eksāmens mūzikas literatūrā

Jumprava,  attālināti

I.Medne

30.04.

 

Ieskaite vispārējās klavierēs (2.-7.klase, instrumentālisti)

Lielvārde,  attālināti

M.Sirmā

MAIJS 2021

01.05.

ATCELTS

Pasākums labāko audzēkņu vecākiem

Lielvārde, zāle

M.Puriņa

06.05.

 

8. (6.) klases skolas beigšanas eksāmens solfedžo (K.Skudras audzēkņi)

Lielvārde,  attālināti

E.Konuša

06.05.

 

Skolas beigšanas eksāmens solfedžo

Jumprava,  attālināti

I.Medne

06.05.

 

8.čella spēles klases audzēknes skolas beigšanas eksāmens instrumenta spēlē

Lielvārde,  attālināti

J.Liepiņš

07.05.

 

8.klases skolas beigšanas eksāmens solfedžo (E.Auziņas-Baiguševas audzēkņi)

Lielvārde, attālināti

E.Konuša

07.05.

 

6.kokles un ģitāras spēles klašu skolas beigšanas eksāmens instrumenta spēlē

Lielvārde,  attālināti

J.Liepiņš

10.05.

15.00

8.kora klases skolas beigšanas eksāmens – diriģēšana, tehniskā daļa

Lielvārde,  attālināti

B.Klepere, E.Konuša

10.05

13.30

8.klases skolas beigšanas eksāmens klavierspēlē

Lielvārde,  attālināti

I.Circina

11.05.

ATCELTS

8.kora klases skolas beigšanas eksāmens dziedāšanā un diriģēšanā ar „Cāļu kori”

Lielvārde, zāle

B.Klepere

11.05.

 

Ieskaite klavierēs kora klases audzēkņiem (1.-7.klase, Lielvārdes, Jumpravas audzēkņi)

Lielvārde,  attālināti

M.Sirmā

12.05.

 

Skolas beigšanas eksāmens 6. akordeona spēles klases audzēkņiem

Attālināti

I.Circina

13.05.

15.00 – 18.00

Vijoles, čella spēles klašu audzēkņu pārcelšanas eksāmens

Lielvārde,  attālināti

J.Liepiņš

13.05.

 

Pūšaminstrumentu spēles klašu audzēkņu skolas beigšanas eksāmens

Attālināti

R.Ābola

14.05.

 

15.00 – 18.00

Kokles, ģitāras spēles klašu audzēkņu pārcelšanas eksāmens

Lielvārde,  attālināti

J.Liepiņš

14.05.

 

Klavieru klases audzēkņu koncerts vecākiem kolektīvajā muzicēšanā

Lielvārde,  attālināti

I.Circina

15.05.

PĀRCELTS UZ 28.AUGUSTU!

IZLAIDUMS

Lielvārde, zāle

M.Puriņa

17.-21.05

 

Kora klases audzēkņu pārcelšanas eksāmeni

Ieraksti,  attālināti

B.Klepere

18.05.

 

Klavierspēles klases audzēkņu pārcelšanas eksāmens

Jumprava, kamerzāle

I.Circina

20.05.

 

Pūšaminstrumentu spēles klašu audzēkņu pārcelšanas eksāmens

Attālināti

R.Ābola

20.05.

 

Akordeona spēles klases audzēkņu pārcelšanas eksāmens

Attālināti

I.Saulīte

21.05.

15.45

Ieskaite diriģēšanā 7.kora klases audzēkņiem

Lielvārde,  attālināti

E.Konuša

21.05.

 

Klavierspēles klases audzēkņu pārcelšanas eksāmens

Lielvārde,  attālināti

I.Circina

 

ATCELTS!

Klavierspēles klases audzēkņu koncerts kopā ar Mairas Līdumas audzēkņiem

Lielvārde, ev.lut.baznīca

I.Circina

25.05

 

Pedagoģiskās padomes sēde

Lielvārde,  attālināti

M.Puriņa

26.05

 

Flautas spēles klases audzēkņu pārcelšanas eksāmens

Jumprava,  attālināti

R.Ābola

27.05.

 

Flautas, saksofona, trompetes spēles klašu audzēkņu pārcelšanas eksāmens

Lielvārde,  attālināti

R.Ābola

Maijs

 

Dalība Latvijas mūzikas un mākslas skolu audzēkņu solo dziedāšanas konkursā Vidzemes cīrulīši

Attālināti

Kora klases pedagogi

Maijs

 

Dalība Rīgas pilsētas atklātajā ģitārspēles ansambļu un solistu konkursā Es un mūzika

Attālināti

D.Priedoliņa

JŪNIJS 2021

Jūnija sākums

 

Uzņemšana

Attālināta iesniegumu pieņemšana

M.Puriņa

JŪLIJS 2021

Vasaras garumā

 

XII Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku filmēšanas pasākumi

Latvija

B.Klepere, E.Konuša, A.Puriņa