Stundu saraksts

LIELVĀRDĒ

SOLFEDŽO

SAGATAVOŠANAS KLASE

OTRDIENA

17.15 – 17.55 Pirmā grupa (sk. E.Auziņa – Baiguševa) 16.kab.

PIEKTDIENA

15.00 – 15.40 Otrā grupa (sk. E.Auziņa – Baiguševa) 16.kab.

1.KLASE

OTRDIENA, PIEKTDIENA

14.15 – 14.55 (sk. E.Auziņa – Baiguševa) 16.kab.

2.KLASE

OTRDIENA, PIEKTDIENA

15.45 – 16.25 2.B klase (sk. E.Auziņa – Baiguševa) 16.kab.

16.30 – 17.10 2.A klase (sk. E.Auziņa – Baiguševa) 16.kab.

3.KLASE

PIRMDIENA, CETURTDIENA

15.00 – 15.40 (sk. E.Konuša) 13.kab.

4.KLASE

PIRMDIENA, CETURTDIENA

16.30 – 17.10 (sk. E.Konuša) 13.kab.

5.KLASE

PIRMDIENA, CETURTDIENA

15.00 – 15.40 5.B klase (sk. K.Skudra) 16.kab.

18.00 – 18.40 5.A klase (sk. E.Konuša) 13.kab.

6.KLASE

PIRMDIENA, CETURTDIENA

16.30 – 17.10. (sk. K.Skudra) 16.kab.

7.KLASE

PIRMDIENA, CETURTDIENA

17.15 – 17.55 (sk. E.Konuša) 13.kab.

8.KLASE

PIRMDIENA, CETURTDIENA

18.45 – 19.25 8.A klase (sk. K.Skudra) 16.kab.

OTRDIENA, PIEKTDIENA

18.00 – 18.40 8.B klase (sk. E.Auziņa – Baiguševa) 16.kab.

9.KLASE

CETURTDIENA

18.45 – 20.10 (sk. E.Konuša) 13.kab.

MŪZIKAS LITERATŪRA

1.APMĀCĪBAS GADS

PIRMDIENA

15.45 – 16.25 B grupa (sk. K.Skudra) 16.kab.

CETURTDIENA

15.45 – 16.25 A grupa (sk. K.Skudra) 16.kab.

2.APMĀCĪBAS GADS

CETURTDIENA

18.00 – 18.40 B grupa (sk. K.Skudra) 16.kab.

PIEKTDIENA

17.15 – 17.55 A grupa (sk. E.Auziņa – Baiguševa) 16.kab.

3.APMĀCĪBAS GADS

PIRMDIENA

18.00 – 18.40 (sk. K.Skudra) 16.kab.

4.APMĀCĪBAS GADS

PIRMDIENA, CETURTDIENA

17.15 – 17.55 A grupa (sk. K.Skudra) 16.kab.

19.30 – 20.10 B grupa (sk. K.Skudra) 16.kab.

JUMPRAVĀ

SOLFEDŽO

1.KLASE

CETURTDIENA, PIEKTDIENA

13.30 – 14.10 (sk. J.Trūps)

2.KLASE

CETURTDIENA, PIEKTDIENA

14.15 – 14.55 (sk. J.Trūps)

3.KLASE

CETURTDIENA, PIEKTDIENA

15.00 – 15.40 (sk. J.Trūps)

4.KLASE

CETURTDIENA

15.45 – 16.25; 16.30 – 17.10 (sk. J.Trūps)

5.KLASE

CETURTDIENA

17.15 – 17.55 (sk. J.Trūps)

PIEKTDIENA

15.45 – 16.25 (sk. J.Trūps)

6.KLASE

CETURTDIENA

15.45 – 16.25; 18.00 – 18.40 (sk. I.Medne)

7.KLASE

CETURTDIENA

18.00 – 18.40; 18.45 – 19.25 (sk. J.Trūps)

MŪZIKAS LITERATŪRA

1.APMĀCĪBAS GADS

PIEKTDIENA

16.30 – 17.10 (sk. J.Trūps)

2.APMĀCĪBAS GADS

PIEKTDIENA

17.15 – 17.55 (sk. J.Trūps)

4.APMĀCĪBAS GADS

CETURTDIENA

16.30 – 17.10; 17.15 – 17.55 (sk. I.Medne)