SKOLAS BEIGŠANAS NOSLĒGUMA PĀRBAUDĪJUMU NORISE

Mūzika – pārbaudījumi notiks attālināti

Instrumenta spēle, dziedāšana – programmas izpildījums video formātā tiek iesūtīts specialitātes pedagogam, kurš to pārsūta nodaļas vadītājam. Abi pedagogi katrs novērtē un vienojas par kopīgu atzīmi. Kora klases audzēkņi programmu dzied ar ierakstītu pavadījumu, instrumentālisti spēlē bez pavadījuma. Eksāmena programmas atskaņošanā atvieglojumi netiek piemēroti – visi skaņdarbi jāatskaņo no galvas un pilnā apmērā. Solfedžo eksāmena norise – katrs audzēknis iedzied un iesūta konkrētu biļeti, ko nosūta pedagogs. Solfedžo eksāmenu vērtē priekšmeta pedagogs, vajadzības gadījumā konsultējoties ar nodaļas vadītāju. Mūzikas literatūras eksāmena norise – katrs audzēknis izveido un iesūta prezentāciju par tēmu, ko nosūta pedagogs.  Mūzikas literatūras eksāmenu vērtē priekšmeta pedagogs, vajadzības gadījumā konsultējoties ar nodaļas vadītāju. Citu priekšmetu (kolektīvā muzicēšana, vispārējās klavieres, diriģēšana) gala vērtējumu  izliek priekšemta pedagogs, pats nosakot pārbaudes veidu.

Šobrīd ir pilnīgi skaidrs, ka IZLAIDUMS ārkārtas situācijas dēļ paredzētajā datumā nenotiks. Tas varētu tikt pārcelts, piemēram, uz augusta beigām, bet par to vēl tiks lemts vēlāk.

Kopīgojiet šo ziņu: