MĀCĪBU GADA NOSLĒGUMA PĀRBAUDĪJUMI TIEM, KAS TIEK PĀRCELTI NĀKOŠAJĀ KLASĒ

Mūzika:

Katrā mācību priekšmetā, beidzot šo mācību gadu, jābūt pārbaudījumam. Pārbaudījuma veidu nosaka pedagogs, vienojoties ar audzēkni (ieskaites stunda, pārbaudes darbs, video materiāla iesūtīšana u.tml.) Pārbaudījumi notiek iepriekš darba plānā paredzētajos datumos. E-klases jaunumos tiks ielikts iepriekš apstiprinātais darba plāns aprīlim un maijam ar konkrētiem datumiem.

Kopīgojiet šo ziņu: