SKOLAS BEIGŠANAS NOSLĒGUMA PĀRBAUDĪJUMU NORISE

Ievietots

Mūzika – pārbaudījumi notiks attālināti Instrumenta spēle, dziedāšana – programmas izpildījums video formātā tiek iesūtīts specialitātes pedagogam, kurš to pārsūta nodaļas vadītājam. Abi pedagogi katrs novērtē un vienojas par kopīgu atzīmi. Kora klases audzēkņi programmu dzied ar ierakstītu pavadījumu, instrumentālisti spēlē bez pavadījuma. Eksāmena programmas atskaņošanā atvieglojumi netiek piemēroti – visi skaņdarbi jāatskaņo no galvas […]

MĀCĪBU GADA NOSLĒGUMA PĀRBAUDĪJUMI TIEM, KAS TIEK PĀRCELTI NĀKOŠAJĀ KLASĒ

Ievietots

Mūzika: Katrā mācību priekšmetā, beidzot šo mācību gadu, jābūt pārbaudījumam. Pārbaudījuma veidu nosaka pedagogs, vienojoties ar audzēkni (ieskaites stunda, pārbaudes darbs, video materiāla iesūtīšana u.tml.) Pārbaudījumi notiek iepriekš darba plānā paredzētajos datumos. E-klases jaunumos tiks ielikts iepriekš apstiprinātais darba plāns aprīlim un maijam ar konkrētiem datumiem.

ATZĪMJU IZLIKŠANA E-KLASĒ UN LIECĪBU IZSNIEGŠANA

Ievietots

beidzējiem visas atzīmes izliek līdz 15.maijam (gan mūzikā, gan mākslā); visiem pārējiem audzēkņiem II semestra un gada atzīmes izliek līdz 26.maijam (mūzikā) un līdz 29.maijam (mākslā); liecības tiks izsniegtas elektroniski e-klasē (tās izsūtīs dir.vietnieki); izdrukātas liecības (pēc pieprasījuma) varēs saņemt klātienē pēc ārkārtas situācijas beigām.

Jūnija sākumā paredzētā uzņemšana 1.klasē tiek pārcelta uz augusta beigām – konkrēta informācija tiks izziņota.

Ievietots

Cienījamie absolventi, vecāki, kolēģi! Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolas IZLAIDUMS tiek plānots 29.AUGUSTĀ, ja to pieļaus valsts noteiktie pulcēšanās ierobežojumi. Tie absolventi, kuri vēlas saņemt savu apliecību par profesionālās ievirzes izglītību ātrāk, to varēs saņemt no 25.maija LNMMS, Dravnieku ielā 8, katru darba dienu laikā no plkst.10.00 – 14.00, iepriekš piesakoties pie skolas lietvedes Līgas Bērziņas pa tālr.27732170.